twin4.gif (4758 bytes)

Antioksidanti varujejo pred poškodbami tkiva
Avtor: dr. Sabina Kratovac

V revijah za šport je veliko je napisanega o tem, kako je telesna vadbakoristna za zdravje telesa. Pretiravanje s športom pa brez pravilneprehrane povzroči tudi poškodbo tkiv. Zaščita z antioksidanti nas lahkozavaruje pred škodljivostjo obremenjevanja telesa. 

Nikomur ne želim zmanjšati motivacije za telesno vadbo ali kritiziratinaporne atletske treninge. Rada bi vam le z nasvetom olajšala pot do dobrihšportnih rezultatov, da bi s pomočjo antioksidantov preprečiti škodo,ki jo tkivom povzročajo večji telesni napori. Podrobneje vam bom poskusilarazložiti, kaj se dogaja v vašem telesu pri stalnem obremenjevanju mišic:

  • ko se med vadbo proizvajajo prosti radikali, ki okvarjajo mišice
  • kako antioksidanti varujejo pred poškodbo in skrajšajo okrevanje
Kako telesna vadba poškoduje mišico?

Delo mišice se generira s pretvorbo kemične energije, ki jo zagotavljamolekula adenozin trifosfata (ATP) v mišični celici, v mehanskoenergijo mišične kontrakcije. Zaloge ATP-ja so ozko omejene, zato jih moramišična celica stalno obnavljati. Zaloge se obnovijo iz mišičnega glikogena(ogljikov hidrat) in maščobe.

Potrebno je razložiti nekoliko kemije, da boste razumeli zakaj nekaterinadomestki prehrane delujejo in drugi ne.

Pretvorba sladkorjev in maščob v energijo poteka v telesu kot kemičnareakcija, imenovana oksidacija. Iz reakcije se kot stranski produktizplavljajo pari vodikovih atomov (H2), ki v krvi reagirajos kisikom (O), da nastane voda (H2O). 95% porabljenega kisikav telesu se uspešno pretvarja v neškodljivo vodo. Ta neškodljiv procesje opisan v vseh učbenikih, poteka pa s pomočjo encima citokrom C oksidaza.S tem, ko se kisik reducira v vodo, se sprosti v mišicah energija za obnavljanjezalog ATP-ja. 

Veliko učbenikov pa izpušča drugo pot, po kateri mišice uporabijo kisik.Le 5% kisika je udeleženega v nepopolni redukciji, kjer končni produktni neškodljiva voda, pač pa še kako škodljive kemične spojine: superoksidniprosti radikali, hidroperoksidi, hidroksilni prosti radikali. Te spojineuničujejo vsako mišično celico s katero pridejo v stik. Tako povzročenapoškodba je vzrok za bolečine v mišicah in utrujenost še nekaj časapo končanem treningu.

Čim težji in daljši so treningi, več škodljivih prostih radikalov proizvedemo.Telo profesionalnega atleta porabi 12-20 krat več kisika kot človek, kipretežno sedi. Takšna poraba kisika proizvede ogromen potencial prostihradikalov.

Neposredne meritve koncentracije prostih radikalov pri zvečanem telesnemtreningu so bile opravljene na laboratorijskih podganah (leta 1989, dr.Alexandre Quintanilha s sodelavci). Primerjali so podgane, ki so bile izpostavljenevečjim telesnim stresom, in ostale podgane. Med opazovanjem niso kazalevečje prizadetosti od kontrolne skupine. Direktne meritve pa so pokazaletrikrat zvečano koncentracijo prostih radikalov v mišicah pri treniraniskupini podgan. Avtopsija je pri teh pokazala neposredne okvare mišice.

Nabiranje prostih radikalov v mišici pa ni samo preprosta posledicazvečane porabe kisika v celici. Zveča se tudi obraba encima citokromC. Citokrom C je zadnji encim v verigi reakcij, ki obnavljajo energetskozalogo ATP v mišici. Pri vsakemu zvečanju porabe energije v mišicinad bazalno, se lahko aktivnost citokroma C zmanjša tudi do 50%.

Na tržišču obstajajo celo poskusi, da v prehrambene dodatke za športnikedodajajo čisti encim citokrom C. Zvečanje encima na ta način je jalov inznanstveno neutemeljen.

Ko pade aktivnost citokroma C, mu pride na pomoč neka druga molekula,za katero ste prav gotovo slišali, in  sicer koencim Q (CoQ).Koencim Q pomaga regenerirati ATP, čeprav tudi sam ob tem odda nekaj superoksidnihradikalov.  Kakorkoli je šport za telo dobro dejanje, se moramo zavedatitudi škodljivosti pretiravanja.

Če športnik želi napredovati, mora nujno povečati mišično maso.Koencim Q se v normalnem metabolizmu prav tako oksidira in izloči, kljubtemu pa imajo trenirani športniki v mišicah večje koncentracije te spojine.Dolgi, intenzivni treningi večajo koncentracijo CoQ v mišicah.

Obstaja tudi koristna bljižnica za povečanje koncentracije koencimaQ v mišici. Ni potrebno leta trenirati predno jo dosežete. Na univerziv Texasu so dokazali, da uživanje CoQ s hrano zlahka dvigne njegov nivov mišici.

Pomembnejše za nas pa je, da CoQ omogoča lažji doseg želenih rezultatovtreninga, večjo maso in vzdržljivost mišic. V raziskavi so opazovali60 mladih moških, ki so 8 tednov uživali 60 mg koencimaQ na dan, ob tempa opravljali vsakodnevne treninge kot doslej. Po osmih tednih so za 28%zvečali maksimalno kapaciteto za vadbo.

Seveda so bili moški vključeni v študijo določenega tipa. Vsi so imeliv sebi že veliko potenciala za napredovanje. Ne zagotavljam vam, da bostevsi, ki se rekreativno ukvarjate s športom dosegli za 28% boljši energetskistatus, vsekakor pa ga boste precej izboljšali z uporabo koencima Q. Vtabletah obstaja pripravek Q10, to je kemično transformirana različicamišičnega koencima.

CoQ10 vpliva poleg dviga energetskega statusa organizma tudi na zmanjšanjevsebnosti prostih radikalov. Nevtralizira jih. Izmerjen učinek delovanjavečje vsebnosti CoQ v celici je zmanjšana koncentracija prostih radikalov.

Koncentracija CoQ v mišicah po letu 25 naglo pada. Vsem aktivnimšportnikom, starejšim od 25 let, priporočam dnevno dozo 30-60 md CoQ10,vključenega v vsako nadomestno formulo.

Kakšna je poškodba tkiva zaradi delovanja prostih radikalov?

Tudi ko smo prenehali obremenjevati mišice prosti radikali nadaljujejos poškodbami tkiva. Najdalj so obstojni hidroksilni radikali (nastajajopri razcepu vode v telesu). Kako delujejo? Hidroksilni radikali napadajomaščobe v celičnih membranah (membrani mišične celice). Celična membrana,ki ji prosti radikali razkrojijo maščobe, gradnike membrane, propade. Taproces imenujemo lipidna peroksidacija. Proces propadanja povzročivnetje in bolečine v mišicah.

Razkrojene maščobe, ki nastanejo v procesu lipidne peroksidacije, tudisame postanejo radikali, imenovani peroksiradikali. Ti nadaljujejouničujoče potovanje naprej po telesu, povzročajo škodo in rojevajo noveproste radikale. Po vsakem težkem treningu se sproži veriga vnetnih reakcij,ki v celoti traja do 20 ur predno se ustavi.

Mišice pa ne poškodujejo samo prosti radikali, ki se sproščajo med treningomin veriga radikalov, ki jo sprožijo hidroksilni radikali po obremenitvi.V organizmu se sproži še ena kaskadna reakcija, ki pa traja tudi več dni.

Takoj, ko telo spozna škodo, ki jo napravijo na tkivu prosti radikali,se aktivira imunski sistem, da bi to škodo popravil. Prve pridejo na pomočcelice imunskega sistema imenovane neutrofilci. Njihova naloga jeodstranjevanje mrtvih in poškodovanih celic, s tem, da jih preprosto razkrojijo.A tudi ob tem razkroju se sproščajo novi prosti radikali. Nihče ni še razložilzakaj telo sam sebi povzroča škodo na ta način. Verjetno gre za pomanjkljivostimunskega sistema, nastalega v dolgi evoluciji.

Bolečine v mišicah in utrujenost sta pogosta vzroka za to, da so treningimanj učinkoviti. Športniki so tako ujeti med dve dejstvi: če preobremenjujejomišice jim grozi poškodba s prostimi radikali, ki zahteva svoj čas, dase popravi in slabši rezultati, če ne trenirajo dovolj.

Antioksidanti pomagajo v boju proti poškodbi mišice

Prosti radikali so kot sovražna vojska v našem telesu. Pobijajo celice,zastrupljajo encime, proizvajajo strupene kemikalije, uničujejo celičnemembrane z lipidno peroksidacijo, na koncu pa še spodbujajo telo, da škodujesamemu sebi. Zato potrebujemo mehanizme za boj z njimi.

V organizmu imamo tri glavne antioksidante, encime, ki nevtralizirajoproste radikale. Katalaza nevtralizira vodikov peroksid, superoksidnadismutaza uničuje superoksidne radikale, glutation peroksidazapa razstruplja perokside. Samo enega od njih nam uspe nadomeščati v telesus pomočjo nadomestkov v hrani, in sicer glutation peroksidazo.

Glutation in njegov prekurzor n-acetil cistein lahko nadomeščamoobliki tablet. Priporočena mešanica naj vsebuje 350 mg n-acetil cisteinain 200 mg L-glutationa.

Ostali naravni antioksidanti

Zelo pomembna v procesu boja proti prostim radikalom sta vitamina Ein C v visokih dozah (vit E do 1000 I.U. na dan in vit C od 2-12g na dan).Selen nadomeščamo v dozah 200-400 µg/dan. Pazljivost velja visokim dozamselena nad 800 µg/dan, ki so toksične.

Teorija - prva stran
Email: info@medicaartis.si

Najbolje vidno z Netscape Navigatorjem ali z Internet Explorerjem, kodna stran: Windows 1250
Spletna postavitev: © RIS 1997