twin4.gif (4758 bytes)

Power Fuel in Mišična Izčrpanost
Kako Power Fuel premaga mišično izčrpanost
Avtor: dr. Donald Maine
Power Fuel priskrbi dodatno moč

Power Fuel je napitek za trening in za čimprejšnje okrevanje -regeneracijo po vsakem naporu. Je znanstveno konstruiran napitek za preprečitev mišične izčrpanosti. V fazi intenzivnega treninga ali tekmovalnega ciklusa poveča mišično moč, vzdržljivost in s tem izboljša športnikov nastop. Da bi se resnično zavedali učinkovitosti Power Fuela, moramo do popolnosti spoznati funkcioniranje telesa.

Narava mišične izčrpanosti

Izčrpanost je pravzaprav sestavljena iz kompleksnih procesov v telesu (glej tabelo1). Eden najpomembnejših je gradnja mlečne kisline, ki učinkuje na kislinsko-bazno ravnovesje v mišicah in krvi. Sekundarni mehanizmi izčrpanosti vklučujejo zvišano raven amonijaka, kisika, dehidracijo, škodo ki jo povzročijo prosti radikali v mišicah in pomanjkanje oskrbe z gorivom. Kljub neštetim faktorjem, ki povzročajo izčrpanost, obstaja samo ena skupna povezava - adenozin trifosfat (ATP). ATP potrebujejo mišice za delovanje in izpraznitev ATPja je glaven vzrok za mišično izčrpanost.

Vzroki mišične izčrpanosti
  1. Povišana kislost (znižana pH), po gradnji mlečne kisline
  2. Visoka raven amonijaka
  3. Škoda prostega radikala
  4. Dehidracija
  5. Izpraznitev mišičnega goriva (npr. ogljikovi hidrati)

Mlečna kislina in mišična izčrpanost

Mlečna kislina je tri-karbonska kislina, ki nastane zaradi nedokončane oksidacije med anaerobnim treningom. S sprostitvijo protonov (H+), se poveča kislost in zniža pH krvi in tkiv. Sposobnost mitohondrije (celične hiše moči) za proizvajanje ATPja, je z zvišano kislostjo zmanjšana. Visoka kislost ovira glukozo (zelo pomembna za ustvarjanje energijske poti v mišičnih celicah). Vse se še poslabša, ker kislinsko kopičenje ovira in s tem zniža delovanje MYOSIN-ATPja (encima, ki je odgovoren za mišično krčenje - delovanje). Vmešava se s sprostitvijo kalcija v mišičnih celicah (ta je prav tako pomemben za pravilno krčenje).

To se pravi, da kopičenje mlečne kisline in s tem zvišane kislosti, ki ogroža energijo metabolizma in procese v mišičnih celicah, ki se krčijo, povzroča mišično izčrpanost.

Vse je zelo očitno. Če bi se uspeli izogniti spremembam pH, bi odložili začetek mišične izčrpanosti. To je osnova koncepta za uporabo odbojnikov (zmesi, ki so odporne na pH spremembe), namenjenih za boj proti izčrpanosti, ki jo povzroča mlečna kislina. Boj se lahko dobi samo s Power Fuelom. S hranljivimi dopolnili podpremo telesne odbojne sisteme v krvi in mišičnem tkivu.

Blažilci mlečne kisline v krvi

Najpomembnejši blažilec v krvi je bikarbonat. Za več kot polovico blažilne kapacitete je zaslužen bikarbonat (ogljikov dioksid), ki igra pomembmo vlogo pri kislinsko-baznem ravnovesju v krvi. Fosfat in protein sta sekundarna blažilca krvi. Torej, vsak nadomestek za povečanje sposobnosti krvnih odbojnikov, mora vsebovati bikarbonat in fosfat v kombinaciji z ustrezno proteinsko prehrano. Power Fuel vsebuje oboje.

Preden nadaljujemo, je nujno razčistiti nesporazum, da je laktat (sol mlečne kisline) pomemben blažilni sistem v krvi. Povprečje bikarbonata v krvi je 26, proteina 16 in fosfata 2.5 miliekvivalentov na liter (cca 4% bikarbonatove blažilne kapacitete). Laktat igra vlogo, vendar majhno, v krvnem kislinsko-baznem ravnovesju.

Blažilci mlečne kisline v mišicah

Primarna blažilca v mišičnem tkivu sta karnosin (dipeptid) in fosfat. Skupaj preskrbita približno 90% mišične blažilne kapacitete. Bikarbonat obsega samo 5% blažilcev v mišici, zatorej igra manjšo vlogo v tem tkivu. Toda karnozin in fosfat sta zelo pomembna nadomestka za kontrolo kislinsko-baznega ravnovesja v mišicah.

Power Fuel vsebuje 1000 mg natrijevega fosfata in 25 mg karnozina.

Naslednji korak

Uporabimo svoje znanje za izdelavo dopolnila, ki bo maksimiralo kapaciteto blažilcev v krvi in mišicah. Teoretično naj bi tako dopolnilo vsebovalo bikarbonat, fosfat in karnozin - tri substance, ki telesu pomagajo regulirati kislost. Ali so te snovi učinkovite za izboljšanje športnikovih rezultatov?

Na osnovi najnovejših podatkov, je odgovor pozitiven.

Bikarbonat je bil do sedaj uporabljen za izpopolnitev nastopa zlasti v anaerobnih disciplinah. Čeprav so nekatere študije dokazale neučinkovitost, se je bikarbonat pri večini raziskav izkazal za učinkovitega. V študiji, izdani v British Journal of Sports Medicine, je dokazano, da se z nadomestkom natrijevega bikarbonata (pri 300mg/kg telesne teže) poveča storitev moči med ponavljajočimi, kratkotrajnimi sprinti.

V drugi študiji so z enakim odmerkom natrijevega bikarbonata izboljšali časovni rezultat na 800 m. Učinek, ki je v korelaciji z zvišanim pH-jem v krvi (manj kisline).

Klinične raziskave so pokazale izboljšanje aerobnih kapacitet (VO2Max) pri osebah, ki so uživale fosfatove soli (ponavadi natrijev fosfat, 1 gram 4 krat na dan, vsak dan).

Fosfatov nadomestek preprečuje kopičenje laktata v krvi in poviša raven 2,3- difosfoglicerata (2,3-DPG), ki poveča prenos kisika v tkiva. Fosfat je bistven za produkcijo ATP-ja in kreatin fosfata, ki sta visoko energijska fosfata in sta odgovorna za mišično krčenje - delovanje. Pred kratkim je bilo dokazano, da fosfatov nadomestek pripomore pri zmanjšanju razkroja ATP-ja pri ljudeh.

Fosfat ima ogromno pomembnih funkcij, ki vplivajo na športnikov rezultat in izčrpanost.Upoštevati bi ga morali kot enega najobetavnejših mineralov v športni prehrani.

O karnozinu, kot prehranjevalnemu nadomestilu za izboljšanje športnikovih rezultatov, ni bilo izdanih mnogo raziskav. Vseeno pa ne smemo prehitro sklepati, kajti raven karnozina je v korelaciji z odbojno kapaciteto pri različnih tipih atletov. Anaerobni atleti (sprinterji in veslači) imajo občutno višjo raven karnozina v mišici kot aerobni atleti (maraton) in netrenirani ljudje. Povišanost karnozina v mišici je povezana z povišanjem blažilne kapacitete v mišicah.

Povzetek: Kopičenje mlečne kisline in z njo zvišana kislost je eden najpomembnejših mehanizmov izčrpanosti. Najboljša strategija za preprečitev tega tipa izčrpanosti, je optimatizacija blažilne kapacitete krvi in mišice. Izboljšamo jo lahko z nadomestili kot so: bikarbonat, fosfat in karnozin.

Amonijak in mišična izčrpanost

Amonijak je tudi vzrok za nastanek mišične izčrpanosti. Intenzivno in daljšo vadbo spremlja izločanje velikega števila amonijaka iz mišičnega tkiva. Do izločanja amonijaka pride iz različnih virov, vključno z razkrojem mišičnih proteinov in nukleinskih kislin.

Nabiranje amonijaka v mišičnem tkivu, ovira kar nekaj metaboličnih procesov, ki prispevajo k energijskemu delovanju (kot Krebsov krog). Zato je eden najbolj škodljivih učinkov amonijaka znižanje vseh pomembnih stopenj ATP-ja - glavnega vira mišičnega krčenja. Zaradi visoke stopnje amonijaka, se kopiči še več mlečne kisline in pospeši se izpraznitev glikogena. To sta dve nezaželjeni dejanji. Še več, amonijak lahko neposredno vpliva na sam krčitveni proces z zaviranjem elekt. prevodnosti razdražljivih tkiv v mišici.

Amonijak deluje nezaželjeno tudi v ostalih tkivih kot so možgani, kjer visoka stopnja spremeni koncentracijo nujno potrebnih neuro prevodnikov in zmanjšano stopnjo ATP-ja.

Pred kratkim je bila izdana temeljita študija vloge amonijaka pri razvoju mišične izčrpanosti.

Vse se še bolj zakomplicira pri uživanju proteinov. Splošno je znano, da povečano uživanje proteinov pospeši proces razkroja aminokislin (katabolizem) iz zaužitih proteinov. Posledica tega je zvišanje ravni amonijaka. Na srečo je nutricionalna bojna sila oskrbljena s substancami, ki znižajo raven amonijaka. Eden najpomembnejših je ornitin. Ornitin je amino kislina, ki je del cikla sečne kisline (uratni cikel). Na tak način se telo znebi amonijaka. Ornitin se spoji z amonijakom (posebna oblika, ki se ji reče karbamoil fosfat), nato se po nizu reakcij oblikuje v seč, ki se z urinom izloči iz telesa.

Arginin je tudi del sečnega ciklusa, zatorej je sposoben opraviti z amonijakom. Pojavi se vprašanje, katera amino kislina ima večji učinek pri znižanju ravni amonijaka.

  1. Ornitin se spoji z amonijakom (kot karbamoil fosfat). Arginin se mora spreobrniti v ornitin, preden postane aktiven.
  2. Arginin se uporablja pri proteinski sintezi, toda določena mera užitega arginina ne bo na uporabo uratnemu ciklu. Ornitin ni vključen v proizvodnjo proteina. Ves zaužiti ornitin igra večjo vlogo pri detoksifikaciji amonijaka kot ga ima arginin.

V metabolizem amonijaka je vpletena še ena amino kislina - aspartinska kislina, ki sodeluje pri delovanju uratnega cikla. Le-ta reagira s citronsko kislino in oblikuje arginosukcinat, ki je naknadno “prilepljen” k argininu. Tako aspartinska kislina indirektno poveča raven arginina.

Tudi bikarbonat je tesno povezan z amonijakovo detoksifikacijo. Amonijak se najprej spremeni v karbamoil fosfat, nato preide v uratni cikel. Ogljik (iz bikarbonata(HCO)) reagira z amonijakom in tako dobimo karbamoil fosfat.

Povzetek: Ornitin, aspartinska kislina in bikarbonat so pomembna hranila za reduciranje ravni amonijaka, ki je pomemben faktor pri razvoju mišične izčrpanosti. Zato so ornitin, aspartinska kislina in bikarbonat sestavine Power Fuela.

Antioxidanti

Eden zanimivih področij za raziskave na področju prostega radikala in antioxidantov je šport. V študiji, izvršeni v Human Performance Laboratory (univerza Illinois), so odkrili, da je raven malonildialdehida (MDA) v povezavi s številom mišičnih encimov v krvi. Poskus so naredili na 11 tekmovalcih v maratonu. Pomembno je, da je raven encimov v krvi (pokazatelj mišične utrujenosti) v pozitivni korelaciji z obsežnostjo škode prostega radikala, kar pomeni, da ima oksidacija kot posledica treninga nezaželjene učinke, ki povzroča škodo v mišici. Tudi pri manjšem naporu pride do oksidacijske škode (kolesarjenje pri 50% VO2Max). Tudi pri vadbi z utežmi pride do poškodb mišičnega tkiva, ki jo je povzročil prosti radikal.

Antioxidanti so nedvomno zelo koristni za ublažitev škodljivih učinkihkisikovih radikalov, ki nastajajo pri pri fizični vadbi.

Dr. Lester Packer iz kalifornijske univerze Berkely je pri svoji raziskavi dokazal, da nadomestilo, ki vsebuje 800 IU vitamina E, 1000 mg vitamina C in 10 mg beta - karotena zmanjša mišično škodo in poveča status antioksidantov pri prostovoljcih, ki so enakomerno kolesarili na treadmill-u pri 65% VO2Max. Pred kratkim so Sumida in kolegi naznanili, da 300 mg vitamina E dnevno zniža perokside v krvi in škodo mišic med kolesarjenjem.

Power Fuel vsebuje vitamin C in vitamin E

Dehidracija in izpraznitev virov goriva

Skupaj ju bomo obravnavali zato, ker je rešitev za dehidracijo in izpraznitev virov goriva ponavadi podobna. Med vadbo je izguba vode večja, zato sledi dehidracija. Čeprav so bili dolgo časa mnenja, da je voda " standard" za rehidracijo, so ugotovili, da majhni odmerki ogljikovih hidratov in natrija izboljšajo zmožnost rehidracije z vodo.

Preveč ogljikovih hidratov upočasni praznjenje želodca in povzroči želodčne težave. Premalo ogljikovih hidratov pa ne pomaga niti pri dehidraciji niti pri polnjenju energijskih zalog. Pripravek, ki vsebuje 7% ogljikovih hidratov, je optimalno nadomestilo za tekočino, tudi pri daljših treningih.

Pri znanstvenem poskusu so športniki, ki so zaužili 7% ogljikovih hidratov imeli višji volumen plazme in povišano vrednost ozmolarnosti krvi in glukoze.

Pomembna pa je tudi kompozicija ogljikovih hidratov. Napitek mora biti primarno sestavljen iz polimera glukoze ( približno 5% ) in manjšega odmerka fruktoze ( okoli 2% ). Ugotovili so, da je ta kombinacija najbolj primerna za pospešeno delovanje in za pospešeno absorbacijo vode in sladkorja. Power Fuel vodi na tem področju.

Povzetek

Vsa svoja spoznanja smo uporabili za izdelavo najboljšega, hranljivega napitka za boj proti mišični utrujenosti. Blažilci mlečne kisline - fosfat (kot natrijev fosfat), bikarbonat in karnozin so pomembni za kontrolo kislosti v krvi in mišici in preprečujejo izgradnjo mlečne kisline. Le-ti blažilci so v Power Fuelu. Ornitin, aspartat in bikarbonat se spopadajo z amonijakom. Njihova dolžnost je znižanje ravni amonijaka. Antioksidanti v Power Fuelu (vitamin C in E) preprečujejo škodo prostega radikala v mišičnem tkivu. Visoka vrednost Power Fuela kot športnega napitka je še višja zaradi optimalne vsebine ogljikovih hidratov in elektrolitov. Power Fuel zaužijte pred, med in po vadbi, da bi maksimalizirali rehidracijo in zalogo goriva - energije.

Z upočasnitvijo ali zaustavitvijo nezaželenih procesov in sprememb v telesu, ki so posledica izčrpanosti, Power Fuel izboljša športnikov uspeh pri vseh aerobnih in anaerobnih športih, ter omogoča hitrejšo regeneracijo.

Teorija - prva stran
Email: info@medicaartis.si

Najbolje vidno z Netscape Navigatorjem ali z Internet Explorerjem, kodna stran: Windows 1250
Spletna postavitev: © RIS 1997